Wszystko zależy od tego, jak podejdziecie do swojej twórczości. Fotografia to potężne narzędzie w rękach artysty, jedni zaczynają i kończą na jednym kierunku, np. fotografii przyrodniczej, innym jednak to nie wystarczy, mają większą potrzebę pokazania światu tego, co istotne, piękne i ulotne. Artyści ci często nie tylko rozszerzają swoją fotografię, ale też robią coś więcej. Zaczynają swoją wyobraźnię przelewać w malarstwo, rzeźbę i to dosłownie. Mają po prostu taką potrzebę. Potrzeba ta nie wynika z narcyzmu, to o wiele bardziej skomplikowane. Wynika ona z potrzeby pokazaniu innym, że świat nie jest taki sam, że jest różny, różni są też ludzie, którzy nas otaczają. Właśnie ta różnorodność jest piękna, różnorodność zarówno w świecie przyrody, jak i w świecie ludzi. Czasami w jednym obrazku można złapać tyle łączących różnic, ale i spójności, że nikt nawet nie śmie podważyć tego, że może być inaczej. Chyba już każdy z was wie, że każdy człowiek i każde zwierzę jest innym kwiatem w ogrodzie wszechświata.


0