„Rysunek to dział sztuki plastycznej, którego istotą jest posługiwanie się linią na płaszczyźnie; wykonywany głównie ołówkiem, kredką, węglem, najczęściej na papierze; także dzieło wykonane w ten sposób” (encyklopedia.pwn.pl).

Rysunek według podanej definicji może być kolorowy, np. rysunek dziecka wykonany kredkami lub pisakiem. Stanowi często studium przygotowawcze do kompozycji projektowanej w innej technice (malarstwo, grafika, rzeźba itp.) lub wstępny szkic, który ma posłużyć do wykonania większej pracy rysunkowej. Sam szkic może być także traktowany jako skończony rysunek.


Grafika cyfrowa

“Jest to technika polegająca na tworzeniu dzieł sztuki przy pomocy cyfrowych programów graficznych. Jako odrębny kierunek w sztuce, pojawiła się w latach 80-tych XX wieku. Podobnie jak w tradycyjnym malarstwie, wymaga ona odpowiednich umiejętności” (https://artinhouse.pl/)

W tym przypadku jednak dotyczą one dobrej znajomości programów graficznych, w których artysta tworzy swoje prace. Gwarancją wartości dzieł wykonanych w tej technice z perspektywy kolekcjonera są limitowane wydruki podpisane przez artystę. Niektórzy z nich drukują tylko jeden, unikatowy egzemplarz.